Topics

Salute to freedom FightersRekindle the spirit of the Freedom Struggle; click & generate your personalized card!

 • Abdul Gafar Khan
 • Ashfaqulla Khan
 • Bal Gangadhar Tilak
 • Begum Hazrat Mahal
 • Bipin Chandra Pal
 • Chandra Shekhar Azad
 • Chittaranjan Das
 • Dadabhai Naoroji
 • Jawaharlal Nehru
 • Khudiram Bose
 • Lakshmi Sahgal
 • Lala Lajpat Rai
 • Mahadev Govind Ranade
 • Mahatma Gandhi
 • Mangal Pandey
 • Rani Lakshmi Bai
 • Rash Behari Bose
 • Sardar Vallabh Bhai Patel
 • Shaheed Bhagat Singh
 • Shivaram Rajguru
 • Subhash Chandra Bose
 • Sukhdev
 • Ram Prasad Bismil
 • Batukeshwar Dutt
 • Udham Singh